Black Friday

Black Friday

 • Podmínky marketingové kampaně

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. E-shop provozovaný společností Be-Yourself Company, s.r.o., IČO 11919124, DIČ CZ11919124 se sídlem Žirovnická 3133/6, 106 00 Praha 10 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 356369, (dále jen „E-shop“) organizuje od 00:00hodin dne  11. 2022 do 23:59 hodin dne 04. 12. 2022 (dále jen „Doba konání“) marketingovou kampaň pojmenovanou „Black Friday“ (dále jen „Kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně, které jsou k dispozici na internetové stránce www.beyourself.cz/black-friday-podminky
  2. E-shop upozorňuje na skutečnost, že i na tuto Kampaň se vztahují obchodní podmínky pro reklamní sdělení, které E-shop uvádí na internetové stránce https://www.beyourself.cz/obchodni-podminky/.
 2. DEFINICE
  1. E-shop poskytuje v rámci Kampaně slevu na veškeré zboží uvedené na stránce beyourself.cz (dále jen „Zboží“). Počet kusů, které může Kupující zakoupit v rámci Kampaně, může být u vybraného Zboží omezen.
  2. Sleva na Zboží platí po dobu zařazení daného Zboží do Kampaně či do vyprodání daného Zboží v průběhu Kampaně. Nabídka Zboží zařazeného do Kampaně může být v jejím průběhu obměňována.

 

 1. OBJEDNÁVKA
  1. Při objednávaní Zboží nabízeného v Kampani je nutné postupovat v souladu s Obchodními podmínkami E-shopu a těmito podmínkami Kampaně.
  2. Zboží v rámci Kampaně nelze zakoupit telefonicky nebo prostřednictvím faxu, ale pouze on-line.
  3. Poskytnutí slevy, resp. Zboží v Kampani za zvýhodněnou cenu, je podmíněné řádným dokončením objednávky, nikoliv pouze vložením Zboží do košíku, a řádným uhrazením provedené objednávky.
  4. Slevy poskytované v Kampani nelze kombinovat s žádnými jinými slevami či jinými cenovými zvýhodněními, které E-shop poskytuje či které lze uplatnit na E-shopu na Zboží zařazené do Kampaně, s výjimkou těch, kde to E-shop vysloveně umožňuje.
 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. E-shop prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
  2. E-shop si vyhrazuje právo měnit podmínky Kampaně a případně Kampaň zrušit.
  3. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Kampani. E-shop výslovně uvádí, že slevu ani Dopravu zdarma, je-li poskytována, není možné proplatit v hotovosti, a to ani při případném vrácení zakoupeného Zboží, na jehož doručení byla sleva a/nebo doprava zdarma použita. Účastník Kampaně, který vrátí Zboží, nemá nárok na poskytnutí jakékoliv náhrady s výjimkou proplacení skutečně uhrazené ceny Zboží.
  4. E-shop si vyhrazuje právo vyloučit z Kampaně ty zákazníky, kteří:
   • Nesplní podmínky Kampaně;
   • K platbě použijí kartu, které nejsou oprávnění držitelé;
   • Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s Kampaní;
   • Uvedou v Kampani nepravdivé nebo neúplné informace.

V případě vyloučení účastníka Kampaně nemá tento právo na náhradu nákladů či škody, která by mu tím mohla vzniknout.

 1. Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.

 

 

 V Praze, dne 24. 11. 2022